image01
    0 itemถุงหนังสือยังว่าง
ยินดีต้อนรับ 

Foreign Books

Cartoon Hit

English Program (หนังสือเรียน) + เฉลย

หนังสือสองภาษา (ไทย/English)

หนังสือภาษาไทย

หน้าแรก บทความ

สินค้าโปรโมชั่นพิเศษ Special Promotion

สำหรับลูกค้าตลาดบุ๊คที่มียอดซื้อสินค้าไม่ว่ารายการใดๆ ครบ 300.- จะได้รับสิทธิ์แลกซื้อหนังสือใหม่ "สารคดี ธรรมชาติพิสดาร แมลง" ในราคา 40.- และ "นิทานสองภาษา + VCD" 50.-

อ่านต่อ

Easy management

ข้อความสไลด์ 2

อ่านต่อ

image01

สินค้ามาใหม่ New Arrival

ข้อความสไลด์ 3

อ่านต่อ

image01

สินค้ามาใหม่ New Arrival

ข้อความสไลด์ 4

อ่านต่อ

image01

บทความ

 

สิ่งดี ๆ ที่ได้จากการเล่นจิ๊กซอว์

 พัฒนาการของเด็กกับการเล่นจิ๊กซอว์

1. ช่วยพัฒนาการทำงานของมือและตาให้ทำงานประสานกันอย่างเหมาะสม โดยเด็กจะต้องเลือกและจับชิ้นจิ๊กซอว์ให้พอเหมาะกับช่องในกระดาน พร้อมทั้งเป็นการเรียนรู้ลองผิดลองถูก
 
2. ช่วยพัฒนาการด้านการจดจำ การเรียนรู้รูปร่าง และรูปทรงของวัตถุ ซึ่งถือเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการอ่านหนังสือต่อไป
 
3. ช่วยพัฒนาความคิดเชิงตรรกะ เด็ก ๆ จะเริ่มคิดอย่างเป็นระบบ คิดในเชิงที่เป็นเหตุเป็นผล
 
4. ช่วยพัฒนาทักษะด้านความสัมพันธ์และจินตภาพ เด็ก ๆ จะเริ่มลองจินตนาการโดยนำชิ้นจิ๊กซอว์เล็ก ๆ ที่มองเห็น มาหาความสัมพันธ์สร้างเป็นภาพในสมอง
 
5. ช่วยพัฒนาทัศนคติด้านความเพียรพยายาม ความมุ่งมั่น ในการสร้างผลงานจนสำเร็จ
 
6. ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวผ่านกิจกรรมสนุก  ๆ
 
          นอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถสอดแทรกพัฒนาการด้านการใช้ภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ระหว่างการเล่นได้อีกด้วย
 
 
การพิจารณาเลือกจิ๊กซอว์ที่ดี
- เหมาะสมกับวัยเด็ก จิ๊กซอว์ต้องไม่ซับซ้อนเกินไป
- จำนวนชิ้น
- ความทนทานของวัตถุที่ผลิต
 
แปลและเรียบเรียงจากเว็บไซต์ http://www.best-child-toys.com/child-jigsaw-puzzle.html
Copyright © 2014 taladbook. All Rights Reserved. Tel : (083)-238-3335 | Fax : 02-707-1150 | Email : [email protected]

TOP