image01
    0 itemถุงหนังสือยังว่าง
ยินดีต้อนรับ 

Foreign Books

Cartoon Hit

English Program (หนังสือเรียน) + เฉลย

หนังสือสองภาษา (ไทย/English)

หนังสือภาษาไทย

หน้าแรก บทความ

สินค้าโปรโมชั่นพิเศษ Special Promotion

สำหรับลูกค้าตลาดบุ๊คที่มียอดซื้อสินค้าไม่ว่ารายการใดๆ ครบ 300.- จะได้รับสิทธิ์แลกซื้อหนังสือใหม่ "สารคดี ธรรมชาติพิสดาร แมลง" ในราคา 40.- และ "นิทานสองภาษา + VCD" 50.-

อ่านต่อ

Easy management

ข้อความสไลด์ 2

อ่านต่อ

image01

สินค้ามาใหม่ New Arrival

ข้อความสไลด์ 3

อ่านต่อ

image01

สินค้ามาใหม่ New Arrival

ข้อความสไลด์ 4

อ่านต่อ

image01

บทความ

 

Baby Sign คืออะไร

Baby Sign เป็นภาษาท่าทางที่เป็นเหมือนเครื่องมือสื่อสารสัญญาณภาษาท่าทาง (มือ) ของเจ้าตัวเล็ก ที่ช่วยให้พ่อแม่เข้าใจถึงความต้องการของเด็กและสามารถตอบสนองได้ตรงมากที่สุด

ดร.ลินดา อเครโดโล่ และ ดร.ซูซาน กู๊ดวิน นักจิตวิทยาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ค้นคว้าและวิจัยพบว่าเด็กทารกสามารถสื่อสารด้ายท่าทางและสามารถฝึกสอน Baby Sign ได้ทุกคน       

งานวิจัยมากมายพิสูจน์ว่า Baby Sign สามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทารกได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางภาษาและสติปัญญา โดยการติดตามผลในเด็กโตวัย 8-9 ปี ขึ้นไป ที่เคยฝึก Baby Sign พบว่าเด็กที่ได้รับการฝึกมีพัฒนาการทางภาษาดีกว่าเด็กคนอื่น ๆ ที่ไม่เคยได้รับการฝึก

ควรสอน Baby Sign ให้เด็กเมื่อไร
     ควรเริ่มใช้ในเด็กตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป ซึ่งเป็นช่่วงวัยที่สามารถเข้าใจอะไร
หลาย ๆ อย่างได้บ้างแล้ว 

ประโยชน์จากการฝึก Baby Sign
     การสื่อสารกับลูกได้ เป็นประโยชน์เบื้องต้นอย่างแรกที่พ่อแม่ได้รับ นอกเหนือจากเรื่องระดับสติปัญญา เพราะเมื่อใดที่ลูกน้อยได้ฟังและเรียนรู้คำศัพท์ต่าง ๆ  มากขึ้นจะเป็นการกระตุ้นพัฒนาการทางสมองของเด็กให้รู้จักคิดอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้น Baby Sign ยังมีประโยชน์อีกหลายด้าน เช่น
     - เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณแม่กับลูก หรือคุณพ่อกับลูก
     - ช่วยกระตุ้นอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย อย่างเช่น นิ้วมือ หน้าตา ได้แสดงท่าทางออกมาเพื่อสื่อสารแทนภาษาพูด
     - เมื่อคุณพ่อคุณแม่เข้าใจความต้องการของลูก เจ้าหนูน้อยก็จะอารมณ์ดีมีความสุข

 

เรียบเรียงจากหนังสือรหัสอัจฉริยะ Enfa Smart System คู่มือเสริมสร้างมหัศจรรย์แห่งพัฒนาการ

 

ตัวอย่าง Baby Sign จาก http://www.taladboran.com/index.php?Ptitle=Details&PId=90

Copyright © 2014 taladbook. All Rights Reserved. Tel : (083)-238-3335 | Fax : 02-707-1150 | Email : [email protected]

TOP