image01
    0 itemถุงหนังสือยังว่าง
ยินดีต้อนรับ 

Foreign Books

Cartoon Hit

English Program (หนังสือเรียน) + เฉลย

หนังสือสองภาษา (ไทย/English)

หนังสือภาษาไทย

หน้าแรก สินค้า รายละเอียดสินค้า

ชุดหนังสือคณิตศาสตร์มหัศจรรย์สำหรับเด็ก ของ สถาบันวิจัยการศึกษานาอน

รหัส SE5411
ชื่อสินค้าชุดหนังสือคณิตศาสตร์มหัศจรรย์สำหรับเด็ก ของ สถาบันวิจัยการศึกษานาอน
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป
ราคา829 ฿
สถานะ
สินค้าหมด
 

รายละเอียดสินค้า

การเรียนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กต้องวางพื้นฐานโปรแกรมการศึกษาสถานการณ์ แต่ปัจจุบันแตกต่างออกไปโดยแบบเรียนที่ออกมาช่วงหลังยังคงสืบทอดการเรียนแบบท่องจำเหมือนที่เคยแพร่หลายเมื่อ 30-40 ปีก่อน
   หนังสือชุดนี้คืองานที่สร้างด้วยความคิดและความตั้งใจที่ต้องการให้เด็ก ๆ เป็นอิสระจากการฝึกฝนที่ไม่ใช่การเรียนรู้ เป็นอาหารไร้สารพิษที่สามารถแทรกซึมเข้าสู่การเรียนคณิตศาสตร์แบบเดิมได้โดยมีผลอย่างช้า ๆ เมื่อโปรแกรมการเรียนนี้ทำตามที่วางเอาไว้
   นักวิจัย อี มี คยอง และ ยู จู ยอน ของศูนย์วิจัยการศึกษานาอน ได้ทุ่มเทและพยายามอย่างยิ่งในการสอนรายละเอียดโปรแกรมแก่เด็ก ๆ ต้วยตัวเองพร้อมกับร่วมสร้างหนังสือชุดนี้ รวมถึงผู้ปกครองกว่า 1,000 คน ร่วมในการตรวจสอบ โดยหวังว่าความพยายามของทุกคนจะสัมฤทธิ์ผลผ่านการศึกษาของเด็ก ๆ .... ศูนย์วิจัยการศึกษานาอน พาร์คยองฮุน (คัดลอกมาจากบางส่วนของคำนำ)

 รายละเอียด หนังสือชุด คณิตศาสตร์มหัศจรรย์สำหรับเด็ก ระดับ 1 มีทั้งหมด 6 เล่ม สำหรับคุณแม่เล่นสนุกกับคุณลูก อายุ 4 ปีขึ้นไป แถมสติกเกอร์ด้านในเสริมทักษะการจดจำ (ความคิดส่วนตัว ผมว่าเริ่มได้ตั้งแต่เด็กอายุ 3 ขึ้นไป)
เดือนที่พิมพ์ : มีนาคม ปี : 2554 ปก : ปกอ่อน หน้า : 76 ขนาด : 220 x 280 x 7 มม. mm น้ำหนัก : 335 g เนื้อในพิมพ์ : สี่สีในเล่ม กระดาษ : กระดาษปอนด์

เล่มที่ 1. คณิตศาสตร์มหัศจรรย์สำหรับเด็ก ระดับ 1 เล่ม 1 (Miracle Creating Toddler Math Vol. 1 - 1 + สติ๊กเกอร์)

บทที่ 1 การนับจำนวน 1-4
บทที่ 2 การนับจำนวน 1-4 ด้วยนิ้วมือ
บทที่ 3 เรียนรู้ลำดับของจำนวน
บทที่ 4 การนับจำนวน 1-4 ในภาษาอังกฤษ
บทที่ 5 การนับจำนวน 1-4 ในภาษาอังกฤษด้วยนิ้วมือ
บทที่ 6 การใช้และนับ 1-4 ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เล่มที่ 2. คณิตศาสตร์มหัศจรรย์สำหรับเด็ก ระดับ 1 เล่ม 2 (Miracle Creating Toddler Math Vol. 1 - 2 + สติ๊กเกอร์)

บทที่ 1 หาจำนวนตั้งแต่ 1-4
บทที่ 2 รู้จำนวนตั้งแต่ 1-4
บทที่ 3 การนับเลข 1-4 และการเขียนตัวเลข 1
บทที่ 4 การนับเลข 1-4 และการเขียนตัวเลข 2
บทที่ 5 การนับเลข 1-4 และการเขียนตัวเลข 3
บทที่ 6 การนับสิ่งต่างๆ เป็นหน่วยตามลักษณนามตั้งแต่ 1-4

เล่มที่ 3. คณิตศาสตร์มหัศจรรย์สำหรับเด็ก ระดับ 1 เล่ม 3 (Miracle Creating Toddler Math Vol. 1 - 3 + สติ๊กเกอร์)

บทที่ 1 การนับจำนวน 1-10
บทที่ 2 การนับจำนวน 1-10 กับการเขียนเลข 5,6
บทที่ 3 การนับจำนวน 1-10 กับการเขียนเลข 7,8
บทที่ 4 การนับจำนวน 1-10 กับการเขียนเลข 9,10
บทที่ 5 การนับจำนวน 1-10 และการเรียนรู้จำนวนน้อยกับมาก
บทที่ 6 การนับจำนวน 1-10 ด้วยหน่วยต่างๆ

เล่มที่ 4. คณิตศาสตร์มหัศจรรย์สำหรับเด็ก ระดับ 1 เล่ม 4 (Miracle Creating Toddler Math Vol. 1 - 4 + สติ๊กเกอร์)

บทที่ 1 การฝึกฝนประสาทสัมผัส จำนวนตั้งแต่ 1-10
บทที่ 2 การแบ่งเป็นสองกลุ่มและนับจำนวนอย่างมีระบบ
บทที่ 3 การแบ่งเป็นสองกลุ่มและนับจำนวนอย่างมีระบบ
บทที่ 4 การหาจำนวนที่มองไม่เห็น
บทที่ 5 ลดและเพิ่มอีกหนึ่งและสอง
บทที่ 6 การสรุปจำนวน

เล่มที่ 5. คณิตศาสตร์มหัศจรรย์สำหรับเด็ก ระดับ 1 เล่ม 5 (Miracle Creating Toddler Math Vol. 1 - 5 + สติ๊กเกอร์)

บทที่ 1 ด้านซ้ายกับด้านขวา
บทที่ 2 การหาจำนวนที่ซ่อนอยู่ของ 6,7
บทที่ 3 การนับแบบโครงสร้างตั้งแต่ 5 ถึง 10
บทที่ 4 การหาจำนวนที่ซ่อนอยู่กับการนับแบบกระโดด
บทที่ 5 การนับรวมกลุ่มกับการหาจำนวนที่ซ่อนอยู่ของ 8,9
บทที่ 6 การนับรวมกลุ่มกับการหาจำนวนที่ซ่อนอยู่ของ 9,10

เล่มที่ 6. คณิตศาสตร์มหัศจรรย์สำหรับเด็ก ระดับ 1 เล่ม 6 (Miracle Creating Toddler Math Vol. 1 - 6 + สติ๊กเกอร์)
บทที่ 1 การกระจายตัวของจำนวน 4,5 กับการนับจำนวนปริมาณ
บทที่ 2 การกระจายตัวของจำนวน 5,6
บทที่ 3 การกระจายตัวของจำนวน 6,7
บทที่ 4 การกระจายตัวของจำนวน 7,8
บทที่ 5 การกระจายตัวของจำนวน 8,9
บทที่ 6 การกระจายตัวของจำนวน 9,10

 

 

Copyright © 2014 taladbook. All Rights Reserved. Tel : (083)-238-3335 | Fax : 02-707-1150 | Email : [email protected]

TOP