image01
    0 itemถุงหนังสือยังว่าง
ยินดีต้อนรับ 

Foreign Books

Cartoon Hit

English Program (หนังสือเรียน) + เฉลย

หนังสือสองภาษา (ไทย/English)

หนังสือภาษาไทย

หน้าแรก สินค้า รายละเอียดสินค้า

หนังสือชุดติวลูกเตรียมสอบ ป.1 เครือสาธิต

รหัส Q56001
ชื่อสินค้าหนังสือชุดติวลูกเตรียมสอบ ป.1 เครือสาธิต
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4-5 ปี
ราคา432 ฿
สถานะ
สินค้าพร้อมส่ง
 

รายละเอียดสินค้า

คณิตศาสตร์ : เตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์
เนื้อหาประกอบด้วย
- ความรู้ทางคณิตศาสตร์ (การนับ การเปรียบเทียบ)
- การจัดลำดับภาพต่อเนื่อง
- การหาภาพที่สมบูรณ์
- การเปรียบเทียบ ปริมาณ น้ำหนัก ระยะทาง พื้นที่ว่าง
- ความรู้เรื่องเวลาและนาฬิกา
- เฉลย
 
เชาว์ปัญญา : เน้นความพร้อมด้านความคิดเชิงเหตุผล
เนื้อหาประกอบด้วย
- การจำแนกความเหมือนความต่าง
- ลำดับเหตุการณ์
- การหาภาพที่สมบูรณ์
- การวาดภาพและการลากเส้น
- จริยธรรมและความรู้รอบตัว
- เฉลย
 
ภาษาไทย : เน้นความพร้อมด้านภาษา (การฟังและเข้าใจ อ่านจับใจความ)
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
- A.ทักษะการฟัง เช่น ให้ขีดทับภาพที่มีเสียงพยัญชนะ ขีดทับภาพเหมือนตัวอย่าง ขีดทับภาพที่เกี่ยวข้องกับคำที่อ่าน ให้ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่ได้ฟัง เป็นต้น
- B.ทักษะกระบวนการคิดต่อเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์ เช่น ขีดทับภาพที่หายไป ต่อภาพตามรูป เป็นต้น
- เฉลย
 
ตัวอย่างด้านใน
 
 
 
 
 
 
แยกซื้อเล่มละ 144.-
Copyright © 2014 taladbook. All Rights Reserved. Tel : (083)-238-3335 | Fax : 02-707-1150 | Email : [email protected]

TOP